Archive for the Czarne dziury Category

KULT NIEPOZNAWALNEGO

Człowiek, od kiedy zaczął myśleć, czcił .to, czego nie potrafił zrozumieć. W miarę jak mijały stulecia, dowiady­wał się coraz więcej o otaczającym go świecie. Miał nawet nadzieję, w najbardziej optymistycznych momentach, że go zrozumie. Jednak obecnie człowiek stoi przed niepo­znawalnym, które nie ma granic i które nigdy nie zosta­nie zbadane, jeżeli człowiek zachowa swoją dotychczasową konstrukcję fizyczną. Tym bezkresnym nieznanym jest czarna dziura. Choćby nie wiadomo jak mocno starał się wydostać z tego najbardziej przerażającego stworu nie­bieskiego, nigdy mu się to nie uda, jeżeli choć raz znaj­dzie się w jego wnętrzu. Nigdy także nie dowie się, co dzieje się w środku, jeżeli pozostanie na zewnątrz, i nie podejmie ryzyka podróży bez możliwości powrotu.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

KULT ZJAWISK

Kult zjawisk tajemniczych zawsze pociągał za sobą i przeszłości upadek i zniszczenie. A zatem, jak mamy stawić czoło czarnej dziurze? Czy także powinniśmy wiel­bić ją z daleka, czy też tym razem starać się pojąć jej istotę?Stały postęp wiedzy o świecie jest możliwy jedynie dzięki stuleciom ofiarnej pracy naukowców. Ich wysiłki zostały uwieńczone takim powodzeniem, że zastosowanie ich odkryć w technice zmieniło życie człowieka nie do poznania. Od kołyski aż po grób posługujemy się osiągnię­ciami nauki w celu stworzenia sztucznych warunków, da­jących poczucie komfortu i bezpieczeństwa w obliczu przeciwności natury. Zupełnie jak gdyby człowiek wychodził z łona matki, by wkroczyć w inny świat, w świat stworzony przez naukowców.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

ŚMIERĆ CZŁOWIEKA

Jeszcze przed urodzeniem podaje się płodowi najnowsze leki, aby pomóc mu przeżyć. Skoro człowiek przyjdzie już na świat, osiągnięcia medycyny wywierają ogromny wpływ na całe jego życie, umożliwiając mu kurację za pomocą leków, pozbycie się chorych części ciała czy transplantację zdrowych.Śmierć człowieka można oddalać przez długi czas. Można przedłużać proces umierania, powodując, że latami będzie żył jak roślina, a jego organizmem prawie całko­wicie sterować będą automatyczne urządzenia utrzymujące obieg krwi, pracę płuc i prawidłowe funkcjonowanie na­rządów mimo pustych wnętrzności. Aparaturę, która pod­trzymuje życie, napędzają rodzaje energii dopiero nie­dawno wynalezione.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

SZCZĘŚLIWE DOROŚNIĘCIE

Szczególnie elektryczność pozwoliła człowiekowi zmienić noc w dzień i porozumiewać się z in­nymi ludźmi na olbrzymie odległości.Kiedy człowiek szczęśliwie dorósł do wieku dojrzałego, budzi się rano w swoim ogrzewanym lub klimatyzowanym domu, korzysta z najnowszych osiągnięć techniki podczas przygotowywania posiłku, odjeżdża w ogrzewanym lub klimatyzowanym samochodzie i spędza dzień w biurze ze szkła lub plastiku, posługując się elektronicznymi metoda­mi łączności do propagowania zaawansowanej techniki w najdalszych zakątkach świata lub do podnoszenia jej na jeszcze wyższy poziom. Jeżeli chce dotrzeć do jakiegokol­wiek miejsca na Ziemi, może poruszać się szybciej niż dźwięk lub nawet wyjątkowo może być jednym z nie­wielu wybranych, którzy odbyli podróż na Księżyc.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

POCZĄTKOWA POGOŃ

W do­datku, jakby tego wszystkiego było za mało, mężczyzna może, jeżeli już tego bardzo pragnie, pozostać w domu i zamienić się w kobietę! Początkowo, w pogoni za jeszcze szybszym wzrostem po­stępu naukowego, człowiek mimo woli zdumiewał się uporządkowanym przez naukę światem, którego jest spad­kobiercą. Uważa się, że prawo do swojej uniwersalnej edukacji nabywa człowiek przez sam fakt urodzenia i biada nierozważnemu, który będzie starał się to prawo usunąć lub przeczyć mu wobec niektórych grup ludzi. I rzeczywiście, przyspieszenie postępu odkryć naukowych zostałoby zatrzymane, gdyby nie stały dopływ jednostek gotowych poświęcić życie, by stanąć w szeregach wielkich kapłanów i praktyków nauki.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

PRZECIĘTNY MĘŻCZYZNA

Wszystko to, lub często jeszcze więcej, zrobiono w imię nauki i techniki. Pomimo jednak tylu różnorodnych cu­dów świata, pierwszą rzeczą, na którą przeciętny czytel­nik kieruje swoją uwagę w gazecie, nie jest najnowsze odkrycie naukowe czy ostatnia afera polityczna. Jest nią kolumna poświęcona astrologii. Przeciętny mężczyzna czy kobieta chce wiedzieć, jaki los gotują im gwiazdy. Cho­ciaż nie istnieją ku temu podstawy naukowe, astrologia zdobywa ogromną popularność na Zachodzie; na Wscho­dzie zawsze miała silne podstawy. W wielu krajach zachodnich buduje się „Pałace Astrologii”. Na całym świecie ludzie coraz intensywniej wypatrują w gwiazdach sił nadprzyrodzonych.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

ROSNĄCE POWAŻANIE

Rosnące poważanie dla astrologii jest jednym z obja­wów ogólnego rozczarowania nauką i wszystkim tym, co ona reprezentuje. Wszędzie zaobserwować można wzrost zainteresowania dla poczynań antynaukowych, czego prze­jawem jest ruch hippisów i odrzucenie tradycyjnego po­jęcia kultury w ostatnim dziesięcioleciu, z dziwaczną mu­zyką, ucieczką do narkotyków i ogromnym zainteresowa­niem literaturą fantastyczną włącznie. Świat zamieszkały przez hobbitów — z ich niechęcią do maszyn bardziej skomplikowanych niż miech kowalski, wiatrak czy ręczny warsztat tkacki — oraz przez karły, elfy, czarowników i przerażające stwory ciemności bardziej przemawia do wielu przedstawicieli młodego pokolenia aniżeli świat, w którym atomy umożliwiają wyzwolenie olbrzymich mocy korzystnych dla człowieka i jego otoczenia.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

SZCZĘŚLIWY POSZUKIWACZ

Gdyby szczęśliwy poszukiwacz kiedykolwiek odkrył Wyspę Wiecz­nej Szczęśliwości, zostałaby ona zalana olbrzymią liczbą ludzi pragnących tam żyć. Istnieje także fascynacja świa­tem wieżyc i skał Gormenghastu, światem rytuału i symbolizmu. Wielu marzy o tym, aby być jego siedemdziesią­tym ósmym panem.Wyobraźnia może zapanować nad umysłami w takim stopniu, że widuje się dziwne obiekty i przybyszy z Kos­mosu, a w skrajnych wypadkach nawiązuje z nimi kontakt. Niezidentyfikowane obiekty latające w dalszym ciągu pozostają w centrum ogólnego zainteresowania, a niektórzy sądzą nawet, że istnieje zmowa wśród prak­tycznie myślącego establishmentu, aby ukryć pogłoski o    takich kontaktach i sprawić, by świat odzyskał swój roz­sądny wymiar.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.

INNY RODZAJ FANTAZJI

Fantazją innego rodzaju, niejako zastępczą, jest świat pozazmysłowy — telepatia, telekineza, wiedza precognitywna i inne moce umysłu. Umiejętność ta łączy się z magią, która w dalszym ciągu uprawiana jest przez zaskakująco wielu wykształconych ludzi na całym świecie. Jeszcze więcej osób zwraca się ku różnego rodzaju religiom ortodoksyjnym, które w takiej czy innej formie apelują do sił nadprzyrodzonych, aby znaleźć sens życia. W miarę rozwoju nauki należało się spodziewać, że religia zostanie zmuszona do ustąpienia. We wczesnych stadiach rewolucji naukowej mogło się to zdarzyć w pewnym stopniu; dziś nie możemy już mówić o jakimkolwiek zmniejszaniu się roli religii. W niektórych krajach zdo­bywa ona wręcz coraz większą popularność, a co dziwniej­sze, dzieje się tak w kraju z najbardziej rozwiniętą techniką — Ameryce.

Witam na moim blogu o mediach i reklamie! Mam na imię Aneta i na co dzień zajmuję się moją malutką agencja reklamową. Na stronie dzielę się z Wami aktualnymi informacjami z branży. Mam nadzieję, że spodoba Ci się taka forma bloga. Jeśli masz jakieś spostrzeżenia czy pytania to zapraszam do udzielania się w komentarzach.